Om oss

Teater Halland är ett av Region Halland helägt aktiebolag och tillhör därmed alla hallänningar. Vårt uppdrag är att bedriva professionell teaterverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Vår är ambition är att med respekt möta vår publik och vår vilja att söka nya uttryck, ny publik och vara en del i samtidsdebatten. Vi erhåller årliga bidrag från Region Halland samt Varbergs kommun.

Teater Halland är en mötesplats för teater där det unika mötet och samtalet med publiken såväl på som utanför scenen är centralt och i ständig utveckling. Med teater av högsta kvalité för såväl barn, ungdomar och vuxna upptäcker vi tillsammans världen, skrattar, gråter och stärker och utvecklar vår identitet. På Teater Halland inbjuds alla att delta i samtalet, bli respekterade och tagna på allvar.

Detta är det uppdrag som vi som teater givit oss själva och som alla medarbetare på Teater Halland tillsammans formulerade i januari 2008. Vårt mål bygger på en gemensamt framtagen värdegrund. Denna är omsatt i etiska riktlinjer som omfattar alla som arbetar på Teater Halland. I allt arbete somTeater Halland bedriver finns ett jämställdhets-, mångfalds och tillgänglighetsperspektiv integrerat!

I Region Hallands handlingsprogram för kultur är Teater Hallands organisationsuppdrag formulerat. I korthet innebär det bland annat följande:

  • Vi ska erbjuda en varierad repertoar för barn, ungdomar och vuxna med demokrati som ett viktigt tema. Vi ska arbeta för att Teater Halland blir en tillgång för amatörteater i länet.
  • Vi ska öka medvetenheten om konst och kultur genom ett professionellt arbetssätt.
  • Vi ska erbjuda en plats för kreativa möten.
  • Vi ska nå ut i hela länet och öka tillgängligheten av teater för alla.
  • Vi ska arbeta för att öka medvetenheten om kulturens och politikens inverkan vid samhällsförändringar; genom bildning och kontinuerlig dialog som har utrymme för ifrågasättande, visioner och nyskapande idéer.
  • Vi ska beakta jämställdhet och kulturell mångfald.

Som institution med regionalt ansvar vill vi och ska vi vara ett föredöme vad gäller konstnärlig kvalité, utveckling och förnyelse. Vi ska också agera både i förhållande till det konstnärliga huvuduppdraget och i förhållande till uppdragsgivare, intressenter samt institutionens egna medarbetare på ett etiskt ansvarsfullt sätt. Teater är en kollektiv konstform. Ingen enskild prestation, hur storartad den är, är möjlig utan en stark kollektiv insats på och bakom scenen.

Ladda hem Region Hallands handlingsprogram för kultur (pdf, 722 kB)