Hoppa till innehåll

Skavet – Ung ångest

Varför mår de så dåligt?

Välkommen till ett Skavet om ungdomars ökande psykiska ohälsa.

Med avstamp i Linda Hiltunens doktorsavhandling, Lagom Perfekt, borrar vi oss ner i hur det kommer sig att allt fler unga mår psykiskt dåligt. Hur påverkar stress och statusjakt? Vad är det i samhällsutvecklingen som gör att unga mår så dåligt?

Med Linda Hiltunen, lektor i sociologi vid Linnéuniversitet.

Dörrarna öppnas kl 18 och samtalet börjar klockan 19.
Samtalet är i foajébaren där det finns möjlighet att äta goda smørrebröd, fika och ta något gott att dricka.
Det går bra att förboka smørrebröd på info@teaterhalland.se

 Välkomna!