Hoppa till innehåll

Teater Halland

Vår historia

Teater Halland startade 1990 som en försöksverksamhet på uppdrag för länet. Länsteaterföreningen blev huvudman och syftet var i första hand att nå ut till barn och unga i Halland med professionell teater. Verksamheten placerades i lokaler på Caprinus, gamla yllefabriken i Varberg. 2003 flyttade vi och hade premiär på Herr Arnes penningar av Selma Lagerlöf i nya lokaler i den före detta ”rör-kapen” i Monarks cykelfabrik. 2006 frigjordes teatern från Länsteaterföreningen (nuvarande Riksteatern Halland) och ombildades till ett regionalt aktiebolag – och blev så alla hallänningars teater.

Vårt uppdrag

Teater Halland ska producera professionell scenkonst för barn, unga och vuxna på en hög konstnärlig nivå. Med sin verksamhet utgör regionteatern grunden för en stabil, långsiktig och väl förankrad utveckling av scenkonstproduktionen i Halland. Utöver egenproducerade föreställningar arrangerar Teater Halland samtalsserier, filmvisningar, gästspel samt residens och är en resurs för skolor, föreningar och andra kulturutövare. Teatern ska bidra till demokratiutvecklingen i samhället genom att ta aktiv del i samhällsdiskussioner, bjuda in grupper med skilda erfarenheter och våga problematisera det komplicerade. Teater Halland samverkar nationellt och ska fortsätta söka nya internationella samarbetspartner.

Bolaget

Teater Halland AB är ett regionalt aktiebolag med säte i Varberg. Bolaget omsätter ca 25 miljoner kronor per år och får anslag från Statens kulturråd och Region Halland, samt bidrag från Varbergs kommun. Teatern har nitton tillsvidareanställda och ett 50-tal frilansande medarbetare per år. Vi spelar runt 300 föreställningar varje år och möter ca 20 000 personer. Hälften av våra föreställningar spelas i skolor, bygdegårdar, bibliotek och andra scener runt om i regionen, andra hälften spelar vi på teatern i Varberg. Teater Halland är medlem i Svensk Scenkonst, Länsteatrarna i Sverige, Scensverige och Kulturakademin.

Styrelse

Teaterns styrelse utses av Region Halland för varje mandatperiod. Idag består styrelsen av: ordförande GunMarie Stenström (M), vice ordförande Camilla Gustavsson (S), samt ledamot Niklas Erlandsson (C).

Teaterchefer genom åren:

1990 – 1993 | Ingrid Kyrö, administrativ chef
1991 – 1992 | Ingemar Carlehed, konstnärlig ledare
1993 – 1995 | Ingemar Carlehed, administrativ chef/konstnärlig ledare
1995 – 2007 | Stefan Ridell, VD/konstnärlig ledare
2008 – 2016 | Maria Ericson, VD/konstnärlig ledare
2017 – | Anna Sjövall, VD/konstnärlig ledare

Årsredovisning 2022 (PDF)
Årsredovisning 2021 (PDF)
Årsredovisning 2020 (PDF)
Årsredovisning 2019 (PDF)
Årsredovisning 2018 (PDF)
Årsredovisning 2017 (PDF)
Årsredovisning 2016 (PDF