Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur Teater Halland AB, org. Nr 556686-1463 (”Teater Halland, ”vi”) behandlar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy gäller från den 25 maj 2018.

Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen stärker rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet. Vi samlar enbart in personuppgifter med ditt samtycke och använder den enbart för dess avsedda syften. Det är viktigt att du förstår Teater Hallands integritetspolicy och att du känner dig trygg i behandlingen av dina personuppgifter.

Ansvarig för de personuppgifter Teater Halland samlar in

Teater Halland AB
Organisationsnummer: 556686-1463 med adress Svärdfiskgatan 8 432 40 Varberg.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är vid liv. Det innebär att t.ex. följande är personuppgifter: namn, adress, telefonnummer och bilder. En behandling av personuppgifter är den åtgärd som görs med dina uppgifter oberoende om den görs automatiskt eller manuellt. En vanlig behandling är bl.a. registrering, strukturering, bearbetning samt radering.

Teater Halland kan samla in personuppgifter för olika ändamål:

När du genomför köp genom vår biljettkassa hos Teater Halland eller via vår webbplats (www.teaterhalland.se), godkänner/samtycker du att Teater Halland samlar in följande personuppgifter:

Förnamn och efternamn
E-postadress
Postadress
Mobilnummer/Telefonnummer

Dessa personuppgifter samlar Teater Halland in från dig som kund för att på ett smidigt sätt kunna fullgöra köpeavtalet. Om det är problem med ett köp, eller om det exempelvis sker en annullering eller liknande, används uppgifterna till att kontakta dig. Teater Halland lagrar denna information i 12 månader efter ditt besök hos oss.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt i kundserviceärenden:

Teater Halland kan även behöva samla in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel via vår biljettkassa, på e-post eller genom telefon. I första hand samlar Teater Halland in de person-uppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende och eventuellt boka biljetter.  Det är uppgifter som exempelvis, beroende på ärende:

Bokningsnummer
Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer/Mobilnummer

Vid personlig kontakt samlar Teater Halland också in övriga personuppgifter som du själv väljer att lämna. Det kan t.ex. vara uppgifter om hälsotillstånd/matallergier eller andra uppgifter om dig eller andra personer i din biljettbokning som hjälper till att hantera ditt besök och göra det bästa möjligt.

Teater Halland lagrar denna information i 12 månader efter ditt besök. Uppgifter som samlas in när du väljer att prenumerera på Teater Hallands nyhetsbrev. Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev samlar Teater Halland in ditt namn, din e-postadress och eventuellt ditt mobilnummer för att kunna skicka nyhetsbrev, erbjudanden och inbjudningar och information via e-post och/eller SMS.

Uppgifter som samlas in när du söker en ledig tjänst på Teater Halland:

När du söker lediga tjänster använder Teater Halland dina personuppgifter endast för det ändamål som du lämnat dem för. Teater Halland kan komma att spara intressanta ansökningar även efter att rekryteringsperioden är över, dock högst i 12 månader efter att ansökningstiden gått ut.

Syftet med varför Teater Halland hanterar personuppgifter?

Teater Hallands syfte med att behandla dina personuppgifter är i första hand att fullgöra våra åtaganden gentemot kunden, såsom exempelvis tillhandahålla biljetter och/eller andra värdehandlingar (t.ex. presentkort) och per e-post skicka dig information och uppdateringar om den föreställning du köpt biljetter till eller föreställning som du eller en förening arrangerar. Utöver detta har Teater Halland kompletterande syften, såsom:

Förbättra och anpassa vår kommunikation och den verksamhet och kundbemötande som Teater Halland skapar och levererar till våra besökare och arrangörer. Detta görs bl.a. genom utskick av enkäter och analys av kundens besöksupplevelse.

Skicka kunden information om uppdateringar av vår integritetspolicys samt köp- och användarvillkor per e-post

Uppfylla krav på redovisning av anonymiserad besöksstatistik som Teater Halland bland annat har från Regeringen och Kulturdepartementet
Vid samtycke till Teater Hallands nyhetsbrev. Om du har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev används dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och för att anpassa innehållet i nyhetsbreven till just dig. Det är dels din e-postadress och dels uppgifter om ditt köp och ditt användarmönster som behandlas. Genom att använda dessa uppgifter kan Teater Halland ge dig information och erbjudanden du har störst intresse och nytta av. Du har dock alltid möjlighet att välja bort sådan kommunikation genom att klicka på avregistrerings-länk i e-postutskick för att avregistrera din prenumeration. Om du önskar återkalla ditt samtycke kommer du inte kunna ta del av vissa av Teater Hallands erbjudanden.

Fotografering och videoupptagning

Fotografering och videoupptagning kan förekomma i samband med repetitioner och arrangemang. Som deltagare i ett projekt ger du ditt samtycke att blir fotograferad och filmad genom undertecknande av särskilt bildavtal med Teater Halland. Resultatet kan läggas ut på Internet samt användas i form av marknadsföring. Dessa bilder och filmer kommer att hanteras ansvarsfullt och olämpliga, diskriminerande eller kränkande bilder kommer att raderas. Du hittar våra filmer och fotografier på teaterns webbsida, Facebook-sida och Instagram.

Som anställd ger du ditt samtycke att blir fotograferad och filmad genom undertecknande av särskilt bildavtal med Teater Halland som bilaga till ditt anställningskontrakt. Resultatet kan läggas ut på Internet samt användas i form av marknadsföring. Dessa bilder och filmer kommer att hanteras ansvarsfullt och olämpliga, diskriminerande eller kränkande bilder kommer att raderas. Porträttbilder publiceras på hemsidans presentation av våra medarbetare samt i galleriet i Teater Hallands entré. Föreställningsbilder publiceras bland hemsidans pressbilder samt används i marknadsmaterial – såväl tryckt som på teaterns webbsida, Facebook-sida och Instagram.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Teater Halland behåller dina personuppgifter maximalt den längd som behövs för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Har du samtyckt till att dina personuppgifter ska få ligga kvar i Teater Hallands kundregister för marknadsföringsändamål även efter det att Teater Halland har fullgjort sina åtaganden, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort eller 18 månader efter ditt besök hos oss. Om du samtyckt till Teater Halland nyhetsbrev utan att vara kund ligger dina personuppgifter kvar till dess att du ber oss radera dem.

Säkerhet

Teater Halland har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina person-uppgifter för att Teater Halland ska kunna uppfylla angivna ändamål har tillgång till dem.

Underleverantörer

Teater Halland samarbetar med ett antal underleverantörer för exempelvis biljettsystem och mail-hantering. För att kunna förmedla biljetter till dig genom vår biljettkassa på Teater Halland eller via vår webbplats (www.teaterhalland.se) använder Teater Halland Tickster (Tickster.se) som leverantör av vårt biljettsystem. Tickster (Tickster.se) förmedlar endast biljetter på uppdrag av Teater Halland. När du köper biljetter ingås köpeavtalet där-för med Teater Halland. Teater Halland samarbetar även med MarketHype. De förmedlar e-posttjänster och de tillhandahåller denna tjänst på uppdrag av Teater Halland.

Vilka kan Teater Halland komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att Teater Halland ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina per-sonuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag eller myndighet som behandlar personuppgifter för någon annans räkning är att anse som ett personuppgiftsbiträde. Om Teater Halland använder sig av ett personuppgiftsbiträde kommer Teater Halland teckna ett skriftligt avtal med biträdet. Avtalet kommer bland annat innehålla instruktioner för hur biträdet får behandla personuppgifterna.

Självständiga personuppgiftsansvariga som Teater Halland kan dela dina personuppgifter med är:

Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om Teater Halland är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer). Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänst-leverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var dina personuppgifter behandlas:

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Dina rättigheter

Rätt till dina uppgifter via tillgång (s.k. registerutdrag). En gång per kalenderår kan du kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som Teater Halland hanterar och i vilka ändamål.

Rätt till rättelse.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till begränsning.

Du har rätt att begära att Teater Hallands behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna Teater Halland behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling.

Rätten till radering.

Du har även rätt att kräva att Teater Halland raderar dina personuppgifter från Teater Hallands samtliga system (den s.k. ’Rätten att bli bortglömd’).

Rätt till invändning mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande, besök på skolföreställningar, eller via exempelvis sociala medier.

Teater Halland har rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar. Det kan i dessa fall vara skyldigheter som kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Skulle Teater Halland inte kunna genomföra en begäran om radering kommer dina personuppgifter istället att inaktiveras från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den önskade raderingen. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse:

I de fall Teater Halland använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. I annat fall får Teater Halland bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inkl. profilering):

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av Teater Hallands tjänster eller annars sökt upp Teater Halland för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer Teater Halland att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av hantering i direktmarknadsföringssyfte. Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler Teater Halland ska använda för utskick och personliga erbjudanden. Du kan alltid ändra samtycket genom att kontakta oss på info@teaterhalland.se

Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen.

Teater Halland AB
Ref: Personuppgiftsombud
Svärdfiskgatan 8
432 40 Varberg

Hemsida

Teater Halland har säkerhetsåtgärder på plats för att skydda din information. Säkerhetsåtgärderna Teater Halland använder beror på vilken typ av information som har samlats in. Teater Halland kan inte garantera att din användning av Teater Hallands webbsida kommer att vara helt säker.

Cookies

En s.k. cookie är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare besök på den aktuella webbplatsen. Teater Halland använder cookies för att förbättra och förenkla din användning av vår webb (t.ex. spara dina valda preferenser eller generell analys av besökares beteende på webbplatsen).

Det finns två typer av cookies: permanenta och tillfälliga (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet i max 24 månader. Sessionscookies sparas tillfälligt och försvinner när du stänger webbläsaren.

Du kan enkelt radera eller begränsa användningen av cookies genom att justera dina webbläsarinställningar. För detaljerade instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, vänligen kontakta det företag som distribuerar din webbläsare, såsom t.ex. Google för webbläsaren Chrome.

Vad gör Datainspektionen och när ska man kontakta dem?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen oavsett om man är kund eller anställd.

Dataskyddsombud

Region Hallands dataskyddsombud ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna information, behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta regionens dataskyddsombud:
Ellen Bäckman
Telefonnummer: 0702128818
epostadress: Ellen.M.Backman@regionhalland.se

Har du frågor om vår policy?

Denna Integritetspolicy uppdaterades den 16 maj 2018. Teater Halland kan komma att göra förändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen kommer alltid ligga på vår hemsida och om vi genomför förändringar av större betydelse för dig eller angående hur Teater Halland behandlar personuppgifter får du även informationen via e-post om hur detta påverkar dig. Informationen kommer finnas tillgänglig i god tid (30 dagar) innan uppdateringen börjar gälla.

Du kan alltid maila dina frågor till info@teaterhalland.se

Uppdatering av Policy

Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst justera vår personuppgiftsbehandling. Innan vi genomför sådana ändringar kommer vi ge dig information om 1) ändringarna och vad de innebär för dig, och 2) tidpunkt när dessa ändringar träder ikraft. För väsentliga justeringar kommer vi dessutom inhämta ditt uttryckliga godkännande.

Versionshistorik

Denna version av Integritetspolicyn är version 2018:1.