Ditt besök

Inför ditt teaterbesök kanske du har lite frågor av mer praktiskt karaktär. Här försöker vi besvara några av dem. Är det något mer du tycker vi bör berätta om så kontakta oss gärna på info@teaterhalland.se så vi kan förbättra informationen här på hemsidan. Tack!